LZ2-3

 

 

 

此轧机采用两辊主动轧制的形式,自动将原料钢筋轧制成两面带肋的钢筋。

 
     
 

可实现钢筋在线热处理,提高了钢筋的综合力学性能。 

 
     
 

采用飞剪剪切方式,速度快,直线度好,尺寸精确,可以定尺收集直条成品钢筋。

 
     
 

成品钢筋整齐美观,肋型饱满,可以为钢筋定制厂标或Logo。

 
     
 

收料为两边翻料,实现的整机连续工作,安全性高。